Komplex Beheer Nederland20160614_115915

Door een toenemende vraag naar veilig wonen en werken wordt ook de vraag naar op maat gesneden advies en begeleiding groter.

Kozijn Beheer heeft hierop geanticipeerd door al haar kennis en expertise hierover onder te brengen bij Komplex Beheer Nederland BV. Dit betekent voor U; de juiste partner en specialist op het gebied van beheer, veiligheid en kwaliteitscontrole.

Komplex Beheer Nederland BV biedt u:

  • Bestek controle
  • Meerjarige onderhoudsbegroting
  • Bouwkundige conditiemeting
  • Advisering m.b.t. het reiniging van gevels en gevelelementen
  • Verzorgen van sleutel beheerplannen
  • Adviseren m.b.t. Inbraak Preventieve Maatregelen
  • Advies aangaande kozijn en gevelonderhoud

Onze adviseurs stellen zich continu op de hoogte van wijzigingen en vernieuwingen in wet en regelgeving op het gebied van veiligheid. Daarom is en blijft Komplex Beheer Nederland BV de ideale partner.

 

Kozijn Beheer Nederland b.v. en Invertech b.v en Komplex Beheer Nederland b.v. zijn de drie handelsnamen van de samenwerkende bedrijven voor al uw gevelonderhoud.

info@komplexbeheer.nl